บริการขนส่งสินค้า

 

 คิดค่าใช้จ่ายตามจริง + ค่าธรรมเนียม (ค่าแพ็คสินค้า/ค่าน้ำมันรถ)

 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับเว็บลาล่ามูฟ (Lalamove) ได้ที่นี่ Click

  

 

  คิดค่าใช้จ่ายตามจริง + ค่าธรรมเนียม (ค่าแพ็คสินค้า/ค่าน้ำมันรถ)

 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับเว็บขนส่งเอกชนนิ่ม (Nim Express) ได้ที่นี่ Click

 

 

 

 คิดค่าใช้จ่ายตามจริง + ค่าธรรมเนียม (ค่าแพ็คสินค้า/ค่าน้ำมันรถ)

 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับเว็บขนส่งเอกชน (Kerry Express) ได้ที่นี่ Click

 

 

 

 คิดค่าใช้จ่ายตามจริง + ค่าธรรมเนียม (ค่าแพ็คสินค้า/ค่าน้ำมันรถ)

 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายกับเว็บไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ได้ที่นี่ Click

 

 

Visitors: 3,440,296